Vacature SR BI Developer

Locatie: Utrecht
Ervaring: Professional
Vakgebied: Analytics & Intelligence
Dienstverband: Fulltime
Sluitingsdatum: Doorlopend

Onze klanten betere en meer service en diensten leveren op basis van data

Dit doe je voor onze klant
Data laten werken voor de klant en voor de business, dát is jouw business. In nauw overleg met de interne eindgebruikers en je BI-collega’s ontwerp en bouw je als Senior Business Intelligence (BI) Developer oplossingen die actiegerichte inzichten opleveren. Binnen onze scrumteams werk je aan uitdagende complexe projecten op het gebied van het ontsluiten van nieuwe bronnen, het integreren van mobiele en vaste data en het klaarzetten van gegevens ‘fit for purpose’. Dat gaat jou gelukkig soepel af, dankzij je uitstekende communicatie en nuchtere pragmatische aanpak met gezonde humor. Bovendien hoeven we je niks te vertellen over datamodellen, die kun jij wel dromen. En dat is nodig, want onze duurzame oplossingen moeten naadloos integreren. Je werkt in een grote organisatie met veel complexe bronnen, waarbij een grote behoefte is aan geïntegreerde data om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van onze klanten. Hiervoor is structuur een must.

Zó doe je dit

 • nieuwe bronnen toevoegen aan ons datawarehouse, en deze data integreren in ons bedrijfsbrede datamodel
 • afstemmen met de informatieanalisten, om te zorgen voor efficiënte én effectieve BI-oplossingen
 • documenteren van je werk, zodat we later jouw logica nog goed kunnen volgen
 • bijdragen aan het testplan en zelf testen
 • meedenken over het verbeteren van bestaande BI-oplossingen
 • coachen van developers met wat minder ervaring

Jij versterkt
VodafoneZiggo heeft alle BI-activiteiten ondergebracht in een centraal BI Competence Center. Onze specialisten met uiteenlopende achtergronden en culturen werken in vijf verschillende businessdomeinen. Als doortastende Senior Business Intelligence (BI) Developer draag jij hier onder andere bij aan de innovatie, big data en dataprivacy binnen VodafoneZiggo. Analytisch, resultaatgedreven en energiek zijn kenmerken die ons binden. We inspireren elkaar en we zijn echte liefhebbers van ons vak. Er is veel vrijheid om je functie voor een belangrijk deel zelf in te vullen.

Wij
VodafoneZiggo is een krachtenbundeling van twee sterke Nederlandse bedrijven. Samen vormen we sinds januari 2017 een ijzersterke combinatie in Nederland. Als communicatieprovider bieden we onze klanten het beste aan entertainment, mobiele telefonie, vaste telefonie en internet. Met onze producten en diensten inspireren we mensen, bedrijven en de samenleving om contact te maken. Of dat nu onderweg, thuis of op het werk is.

Met meer dan 8.000 medewerkers zijn we vol energie, ambitieus en maatschappelijk betrokken. Trots op wat wij presteren en met wie we dit doen. Met voor ieder veel ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en kansen te benutten.

Jij hebt hét
De kwaliteit om informatiebehoefte te begrijpen en in een technische oplossing te vertalen. Je hebt geen moeite om contact te leggen met collega's en interne klanten en dankzij jouw communicatieve vaardigheden haal en breng jij informatie waar dat nodig is. Jouw begrip van operationele processen en je pragmatische instelling in een complexe organisatie komt hierbij goed van pas. Omdat je bovendien gewend bent om te werken in multidisciplinaire projectteams en onder tijdsdruk, houd jij je hoofd koel in iedere situatie. Ook heb je voor deze vacature Senior Business Intelligence (BI) Developer bij VodafoneZiggo:

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding in een relevante richting, zoals bijvoorbeeld technische bedrijfskunde, informatica, econometrie, artificial intelligence of wiskunde
 • zo’n 5 à 10 jaar werkervaring als BI/ETL-Developer of Datawarehousespecialist
 • ervaring met de datamodelleringsmethode Data Vault of vergelijkbare methodieken
 • kennis van Oracle, SQL server en Informatica Powercenter
 • uitstekende beheersing van het Nederlands

Jij verdient het

 • een ambitieuze werkgever. We willen het beste voor jou en je collega’s
 • een goed salaris. Feilloos afgestemd op je achtergrond
 • financiële voordelen. Denk bijvoorbeeld aan regelingen met betrekking tot je verlof, pensioen en andere gunstige arbeidsvoorwaarden
 • groeipotentie. Wij bieden de (door)groeimogelijkheden. Aan jou om deze te benutten

Jij doet het
Are you in? Ben jij de Senior Business Intelligence (BI) Developer waardoor wij onze klanten op basis van data betere en meer service kunnen bieden?  Klik nu op de sollicitatiebutton en reageer.

Heb je vragen? Marjolijn Woudstra(corporate recruiter) geeft jou het antwoord; marjolijn.woudstra@vodafoneziggo.com

Deze vacature staat voor onze open zoektocht naar een nieuwe VodafoneZiggo collega.
Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

---

Providing our customers better and more service and services  by leveraging data.

This is how you help our customers
Your day job is to put data to work for the customer and the business 24-7. As Senior Business Intelligence (BI) Developer, you collaborate with end users and BI colleagues to design and develop solutions that generate actionable insights. Together with your scrum team members, you work on complex and challenging projects to make data sources accessible, integrate mobile and fixed data, and present data that’s fit for purpose. All of which should come naturally to you, thanks to your excellent communication skills combined with a pragmatic approach and keen sense of humor. And of course, we don’t have to explain data models to you; you can practically read them in your sleep. Which is the level of expertise that’s required to integrate our sustainable solutions seamlessly. You are part of a large organization, with many complex data sources that need to be integrated so that we can accurately comprehend our customers. This requires structure.

This is how you do it

 • by adding sources to our data warehouse, and integrating them in our company-wide data model
 • coordinating with information analysts, to ensure efficient and effective BI solutions
 • documenting your work, so that we can retrace your logic
 • contributing to the test plan and conducting tests
 • helping to improve existing BI solutions
 • coaching developers who are less experienced

You fortify
VodafoneZiggo positions all BI activities in a central BI Competence Center. Our specialists come from different backgrounds and cultures and work together in five business domains. As a perceptive Senior Business Intelligence (BI) Developer, you contribute to innovation, big data and data privacy initiatives within VodafoneZiggo. Analytical, results-driven and energetic are the characteristics that bind us. We inspire each other and are genuinely passionate about our profession. And there is considerable leeway to shape your job yourself.

We
VodafoneZiggo is a powerful combination of two leading Dutch organizations. We joined forces in January 2017 and together we further increased our success in the Netherlands. As a communications provider, we offer our customers the best in entertainment, mobile and fixed-line phone service and internet. Our products and services inspire people, businesses and society to connect. Whether on the road, at home or at work.

We are over 8,000 employees strong, brimming with energy and socially engaged. Proud of what we accomplish and of the people that make it possible. And conscientious to provide space for everybody to develop and take advantage of opportunities.

You have it
The knack to understand information requirements and translate them into a technical solution. You make contacts with colleagues and internal customers effortlessly and thanks to your communication skills you convey and gather information where needed. Your grasp of operational processes and pragmatic attitude in a complex organization serve you well in this position. And because you are used to working in multidisciplinary project teams and under time pressure, you maintain your composure in every situation. This position as Senior Business Intelligence (BI) Developer at VodafoneZiggo further requires:

 • a bachelor's, hbo- or wo degree in a relevant field, such as technical management, information science, econometrics or mathematics
 • about 5 to 10 years of work experience as BI/ETL developer or data warehouse specialist
 • experience with data modeling using Data Vault or similar methods
 • knowledge of Oracle, SQL Server and Informatica PowerC enter
 • excellent Dutch language skills

You deserve it

 • an ambitious employer. We want the best for you and your colleagues
 • a good salary. Perfectly attuned to your background
 • financial benefits. With regard to your vacation and retirement benefits and other employment terms
 • growth potential. We provide the career opportunities. It’s up to you to take advantage

You’ll do it
Are you in? Are you the Senior Business Intelligence (BI) Developer we’re looking for to provide our customers better and more services by leveraging data? Click on the apply  button to get in touch.

Questions? Marjolijn Woudstra will be happy to answer them. Call +316 28 48 55 01

This job posting is open to all who wish to join the VodafoneZiggo team.
No sales calls please.

 

MEER VACATURES

Big Data Engineer Uitgelicht

Locatie: Utrecht Vakgebied: Analytics & Intelligence

CRO-Specialist / Webanalist

Locatie: Utrecht Vakgebieden: Analytics & Intelligence, Marketing, Customer Experience & Digital

Data analist

Locatie: Utrecht Vakgebied: Analytics & Intelligence

Enthousiast over VodafoneZiggo?

Meld je aan voor Inside VodafoneZiggo en ontvang nieuws en vacatures

Aanmelden