Vacature Senior BI Developer

Locatie: Utrecht
Ervaring: Professional
Vakgebied: Analytics & Intelligence
Dienstverband: Fulltime
Sluitingsdatum: Nov 30, 2020
Basissalaris: €3.767 - €5.381

Onze klanten betere en meer service en diensten leveren op basis van data.

Dit doe je voor onze klant
Data laten werken voor de klant en voor de business, dát is jouw business. In nauw overleg met de interne eindgebruikers en je BI-collega’s ontwerp en bouw je als Senior Business Intelligence (BI) Developer oplossingen die actiegerichte inzichten opleveren. Binnen onze scrumteams werk je aan uitdagende complexe projecten op het gebied van het ontsluiten van nieuwe bronnen, het integreren van mobiele en vaste data en het klaarzetten van gegevens ‘fit for purpose’. Dat gaat jou gelukkig soepel af, dankzij je uitstekende communicatie en nuchtere pragmatische aanpak met gezonde humor. Bovendien hoeven we je niks te vertellen over datamodellen, die kun jij wel dromen. En dat is nodig, want onze duurzame oplossingen moeten naadloos integreren. Je werkt in een grote organisatie met veel complexe bronnen, waarbij een grote behoefte is aan geïntegreerde data om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van onze klanten. Hiervoor is structuur een must.

Zó doe je dit

 • nieuwe bronnen toevoegen aan ons datawarehouse, en deze data integreren in ons bedrijfsbrede datamodel
 • afstemmen met de informatieanalisten, om te zorgen voor efficiënte én effectieve BI-oplossingen
 • documenteren van je werk, zodat we later jouw logica nog goed kunnen volgen
 • bijdragen aan het testplan en zelf testen
 • meedenken over het verbeteren van bestaande BI-oplossingen
 • coachen van developers met wat minder ervaring

Jij versterkt
VodafoneZiggo heeft alle BI-activiteiten ondergebracht in een centraal BI Competence Center. Onze specialisten met uiteenlopende achtergronden en culturen werken in vijf verschillende businessdomeinen. Als doortastende Senior Business Intelligence (BI) Developer draag jij hier onder andere bij aan de innovatie, big data en dataprivacy binnen VodafoneZiggo. Analytisch, resultaatgedreven en energiek zijn kenmerken die ons binden. We inspireren elkaar en we zijn echte liefhebbers van ons vak. Er is veel vrijheid om je functie voor een belangrijk deel zelf in te vullen.

Wij
VodafoneZiggo is een krachtenbundeling van twee sterke Nederlandse bedrijven. Samen vormen we sinds januari 2017 een ijzersterke combinatie in Nederland. Als communicatieprovider bieden we onze klanten het beste aan entertainment, mobiele telefonie, vaste telefonie en internet. Met onze producten en diensten inspireren we mensen, bedrijven en de samenleving om contact te maken. Of dat nu onderweg, thuis of op het werk is.

Met meer dan 8.000 medewerkers zijn we vol energie, ambitieus en maatschappelijk betrokken. Trots op wat wij presteren en met wie we dit doen. Met voor ieder veel ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en kansen te benutten.

Jij hebt hét
De kwaliteit om informatiebehoefte te begrijpen en in een technische oplossing te vertalen. Je hebt geen moeite om contact te leggen met collega's en interne klanten en dankzij jouw communicatieve vaardigheden haal en breng jij informatie waar dat nodig is. Jouw begrip van operationele processen en je pragmatische instelling in een complexe organisatie komt hierbij goed van pas. Omdat je bovendien gewend bent om te werken in multidisciplinaire projectteams en onder tijdsdruk, houd jij je hoofd koel in iedere situatie. Ook heb je voor deze vacature Senior Business Intelligence (BI) Developer bij VodafoneZiggo:

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding in een relevante richting, zoals bijvoorbeeld technische bedrijfskunde, informatica, econometrie, artificial intelligence of wiskunde
 • zo’n 5 à 10 jaar werkervaring als BI/ETL-Developer of Datawarehousespecialist
 • ervaring met de datamodelleringsmethode Data Vault of vergelijkbare methodieken
 • kennis van Oracle, SQL server en Informatica Powercenter
 • uitstekende beheersing van het Nederlands

Enjoy the benefits
Op basis van een 40-urige werkweek kun je bij ons rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen €3767 en €5381, met groeiperspectief én een mooie bonusregeling
 • Een ambitieuze werkgever, die ziet dat wanneer jij groeit, VodafoneZiggo ook groeit. Daarom krijg je mogelijkheden tot opleiding en training, én de kans om je volgende carrièrestap(pen) binnen ons bedrijf te zetten
 • 20 vakantiedagen, met de mogelijkheid om tot 40 dagen extra verlof te kopen
 • Ook ontvang je maandelijks een Benefit Budget van 14,95% van je brutosalaris; geld opzijzetten voor je vakantie, verlofdagen sparen voor je sabbatical, extra vrije dagen kopen of het volledige Benefit Budget direct uitkeren? De keuze is aan jou!
 • Je ontvangt een tegoedbon voor een telefoon en daarbij hoort natuurlijk een Vodafone abonnement, dat je ook privé mag gebruiken
 • Als ambassadeur van onze organisatie krijg je uiteraard korting op producten van Vodafone en Ziggo
 • Met het oog op pensioen is er een premieregeling beschikbaar, plus de mogelijkheid om zelf extra bij te sparen
 • Een NS-Business Card naar keuze, waaronder de optie voor een 1e klas treinabonnement, waarmee je ook privé mag reizen
 • Als je wilt, kun je bij ons parttime werken
 • Flexibiliteit: werken waar en wanneer jij het beste werkt
 • Een fantastisch kantoor direct aan station Utrecht Centraal. Ons Central Office is een werk- en ontmoetingsplek voor collega’s en klanten, compleet met Experience Center en winkel
 • We vinden maatschappelijke impact belangrijk. Zo kun je bij ons gedurende werktijd deelnemen aan verschillende initiatieven op dit gebied, zoals het Online Masters programma, waarbij je kinderen verantwoord wegwijs maakt in de digitale wereld
 • Ook als het tegenzit kun je gebruik maken van goede (financiële) regelingen, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid
 • Verder ontvang je voordeel op onder andere je ziektekostenverzekering, sportabonnement, kinderopvang en meer

Jij doet het
Are you in? Ben jij de Senior Business Intelligence (BI) Developer waardoor wij onze klanten op basis van data betere en meer service kunnen bieden?  Klik nu op de sollicitatiebutton en reageer.

Heb je vragen? Sanne van der Meer geeft jou het antwoord. Bel 06-36077626 of stuur een bericht; sanne.vandermeer@vodafoneziggo.com 

* Pre-employment screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Deze vacature staat voor onze open zoektocht naar een nieuwe VodafoneZiggo collega.
Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

---

Providing our customers better and more service and services by leveraging data.

This is how you help our customers
Your day job is to put data to work for the customer and the business 24-7. As Senior Business Intelligence (BI) Developer, you collaborate with end users and BI colleagues to design and develop solutions that generate actionable insights. Together with your scrum team members, you work on complex and challenging projects to make data sources accessible, integrate mobile and fixed data, and present data that’s fit for purpose. All of which should come naturally to you, thanks to your excellent communication skills combined with a pragmatic approach and keen sense of humor. And of course, we don’t have to explain data models to you; you can practically read them in your sleep. Which is the level of expertise that’s required to integrate our sustainable solutions seamlessly. You are part of a large organization, with many complex data sources that need to be integrated so that we can accurately comprehend our customers. This requires structure.

This is how you do it

 • by adding sources to our data warehouse, and integrating them in our company-wide data model
 • coordinating with information analysts, to ensure efficient and effective BI solutions
 • documenting your work, so that we can retrace your logic
 • contributing to the test plan and conducting tests
 • helping to improve existing BI solutions
 • coaching developers who are less experienced

You fortify
VodafoneZiggo positions all BI activities in a central BI Competence Center. Our specialists come from different backgrounds and cultures and work together in five business domains. As a perceptive Senior Business Intelligence (BI) Developer, you contribute to innovation, big data and data privacy initiatives within VodafoneZiggo. Analytical, results-driven and energetic are the characteristics that bind us. We inspire each other and are genuinely passionate about our profession. And there is considerable leeway to shape your job yourself.

We
VodafoneZiggo is a powerful combination of two leading Dutch organizations. We joined forces in January 2017 and together we further increased our success in the Netherlands. As a communications provider, we offer our customers the best in entertainment, mobile and fixed-line phone service and internet. Our products and services inspire people, businesses and society to connect. Whether on the road, at home or at work.

We are over 8,000 employees strong, brimming with energy and socially engaged. Proud of what we accomplish and of the people that make it possible. And conscientious to provide space for everybody to develop and take advantage of opportunities.

You have it
The knack to understand information requirements and translate them into a technical solution. You make contacts with colleagues and internal customers effortlessly and thanks to your communication skills you convey and gather information where needed. Your grasp of operational processes and pragmatic attitude in a complex organization serve you well in this position. And because you are used to working in multidisciplinary project teams and under time pressure, you maintain your composure in every situation. This position as Senior Business Intelligence (BI) Developer at VodafoneZiggo further requires:

 • a bachelor's, hbo- or wo degree in a relevant field, such as technical management, information science, econometrics or mathematics
 • about 5 to 10 years of work experience as BI/ETL developer or data warehouse specialist
 • experience with data modeling using Data Vault or similar methods
 • knowledge of Oracle, SQL Server and Informatica PowerC enter
 • excellent Dutch language skills

Enjoy the benefits
Based on a 40-hour work week at VodafoneZiggo, you can count on:

 • A gross salary between €3767 and €5381 per month, with potential for growth and an attractive bonus scheme
 • An ambitious employer, who recognizes that when you develop, VodafoneZiggo develops. Which is why we offer education and training opportunities and provide possibilities to take your next career step(s) here, too
 • 20 days paid vacation, with an option to buy up to 40 additional days off
 • You also receive a monthly Benefit Budget of 14,95% of your gross salary; you can use this to put money aside for vacation plans, save up additional sabbatical leave, buy extra days off, or you can simply take the cash. The choice is yours!
 • You get a voucher for a phone, and (of course) a Vodafone subscription to go with it. Which you are also welcome to use for private calls.
 • As an ambassador of our organization, you obviously get discounts on Vodafone and Ziggo products
 • With an eye to your retirement, we offer a pension scheme that also allows you to save for extra retirement income
 • We offer an NS-Business Card of your choice, including the option of a 1st class train pass that you can also use privately
 • If you want, you can work for us part-time
 • Flexibility: work when and where you perform at your best
 • A great office environment, directly adjacent to Utrecht Central Station. Our Central Office is a work and meeting space for colleagues as well as customers, complete with an Experience Center and store
 • We value social impact. You can take part in several initiatives in this area, during work time. For example the Online Masters program, in which you teach kids how to navigate the digital world responsibly
 • We also offer good (financial) arrangements if you find yourself going through a rough patch, such as our disability plan
 • And we offer discounts on health insurance, sports memberships, day care and more

You’ll do it
Are you in? Are you the Senior Business Intelligence (BI) Developer we’re looking for to provide our customers better and more services by leveraging data? Click on the apply  button to get in touch.

Questions? Sanne van der Meer will be happy to answer them. Call +31621605550

* A pre-employment screening is part of the hiring process.

This job posting is open to all who wish to join the VodafoneZiggo team.
No sales calls please.

Sanne van der Meer

Recruiter Analytics & Intelligence

MEER VACATURES

SR BI Developer

Locatie: Utrecht Vakgebied: Analytics & Intelligence

SR BI Developer

Locatie: Maastricht Vakgebied: Analytics & Intelligence

Senior BI Coordinator

Locatie: Utrecht Vakgebied: Analytics & Intelligence

Enthousiast over VodafoneZiggo?

Meld je aan voor Inside VodafoneZiggo en ontvang nieuws en vacatures

Aanmelden