Applying at VodafoneZiggo continues as usual. Of course with a COVID-proof application process.

Vacancy detail Young Talent HR Stagiair(e)

Location: Utrecht
Experience: Stage
Job field: Student & Trainee
Employement: Fulltime
Expiration date: Ongoing
Base salary: €400 - €500

**English below**

Ga jij aan de slag als onze nieuwe Young Talent HR stagiair?


Jouw stage in het kort

 • De werving & selectie van top talent voor het Discover Traineeship;
 • Organisatie en coördinatie van interne en externe recruitment events;
 • Onderhouden en uitbreiden van contacten met universiteiten en andere partners waar we mee samen werken;
 • Ondersteunen in de organisatie van assessmentdagen;
 • Meedenken over de juiste wervingsstrategieën;
 • Projecten om ons werkgeversmerk te versterken.

Dit krijg je van ons
Jij gaat ervoor, elke werkdag weer. Voor je plezier én voor de volgende arbeidsvoorwaarden.

 • Een ambitieuze werkgever;
 • Een mooie stagevergoeding;
 • De kans om je professionele netwerk snel te vergroten en uitdagende projecten op te pakken.

Dit breng jij mee
Veel enthousiasme en de gedrevenheid om alles uit je stage te halen. Je bent niet bang om nieuwe dingen op te pakken, veel te leren en een stapje extra te zetten. Ook ben je voor deze Young Talent HR stage bij VodafoneZiggo:

 • Een hbo- of wo-opleiding aan het volgen in bijvoorbeeld de richting van Psychologie, Bedrijfskunde, HRM of Marketing/Communicatie;
 • In de gelegenheid om je tijd 50/50 in te delen: 50% meewerken, 50% werken aan project, onderzoek, scriptie;
 • Vanaf 1 september 2021 minimaal 5 maanden beschikbaar.

Dit wordt jouw plek
Zonder disruptive thinking kun je niet innoveren. En jong talent brengt onder andere die innovatieve mindset met zich mee. VodafoneZiggo wil de employer of choice zijn voor young professionals en ons Young Talent team werkt hard aan deze ambitie. Ons team bestaat uit 3 Talent Managers. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de instroom van jong talent in het Discover Traineeship en de doorontwikkeling van deze talenten binnen onze organisatie.

Lets’s connect
Are you in? Klik nu op de sollicitatiebutton en reageer.

Vragen? Mail Marisa Kooy via marisa.kooy@vodafoneziggo.com

* Pre-employment screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
----------------------------------------------------------------------------
Are you going to work as our new Young Talent HR intern?

Your internship in a nutshell

 • The recruitment & selection of top talent for the Discover Traineeship;
 • Organization and coordination of internal and external recruitment events;
 • Maintaining and expanding contacts with universities and other partners we work with;
 • Support in the organization of assessment days;
 • Thinking about the right recruitment strategies;
 • Projects to strengthen our employer brand.

This is what you get from us
You go for it, every working day. For your pleasure and for the following terms of employment.

 • An ambitious employer;
 • A nice internship compensation;
 • The opportunity to quickly expand your professional network and take on challenging projects.

You bring this
Lots of enthusiasm and the drive to get the most out of your internship. You are not afraid to do new things, learn a lot and go the extra mile. For this Young Talent HR internship at VodafoneZiggo you are also:

 • Following an HBO or WO course in, for example, Psychology, Business Administration, HRM or Marketing/Communication;
 • The opportunity to divide your time 50/50: 50% working, 50% working on a project, research, thesis (if applicable);
 • Available from September 1st, 2021, for a minimum of 5 months.

This will be your place
You cannot innovate without disruptive thinking. And young talent brings, among other things, that innovative mindset. VodafoneZiggo wants to be the employer of choice for young professionals and our Young Talent team is working hard on this ambition. Our team consists of 3 Talent Managers. Together they are responsible for the influx of young talent into the Discover Traineeship and the further development of these talents within our organization.

Let's connect
Are you in? Click on the application button and respond.

Questions? Mail Marisa Kooy via marisa.kooy@vodafoneziggo.com

*A pre-employment screening is part of the hiring process.

Somar Sharbat

Talent Resourcing Officer

Excited about VodafoneZiggo?

Sign up for Inside VodafoneZiggo and receive news and vacancies

Sign up